ติดตามเฝ้าระวังนโยบายพืชดัดแปรพันธุกรรม GMOs และทิศทางภาคเกษตรในสถานการณ์ปฏิรูป  
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดตั้ง “เครือข่ายติดตามเฝ้าระวังผลกระทบ GMOs ภาคใต้” โดยได้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 การจัดการความมั่นคงทางอาหารพื้นที่สูง ชนเผ่าลั๊ว บ้านห้วยหมี ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  
บ้านห้วยหมี ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ เป็นชุมชนที่พยายามสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน อย่างเป็นกระบวนการ โดยเริ่มจากการทำงานศึกษา วิเคราะห์ผลการศึกษา วางแผน และสร้างความร่วมมือกับชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อตั้งรับกับปัญหาท้าทาย เช่น การแย่งยึดที่ดิน สิทธิที่ทำกิน การท่องเที่ยว เป็นต้น

 รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและภาวะโภชนาการของไทย ปี 2548-2554 
รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและภาวะโภชนาการของไทย ปี พ.ศ.2548-2554 จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สนับสนุนโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งองค์การสหประชาชาติ

 ชุมชนปลูกอาหาร ชุมชนปลูกประเทศ 
กระแสปัจจุบันมีการพูดถึงความมั่นคงทางอาหารมากมาย โดยส่วนมากจะมองว่าหากสามารถทำเรื่องของเศรษฐกิจให้เกิดความสมบูรณ์ได้ ก็จะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และจากการศึกษาของมุูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศ) เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน ทำให้ค้นพบว่ายังมีมุมมองความมั่นคงทางด้านอาหารอีกมุม ซึ่งอาจจะเป็นฐานที่มั่นสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน แต่ต้องกลับไปที่ชุมชนเท่านั้น

>> อ่านทั้งหมด
   หนี้ชาวนา เดิมพันการสูญเสียที่ดิน  
ผลกำไรที่งอกเงยจากการผลิตข้าวที่มากขึ้น คนที่ได้กำไรอาจไม่ใช่ชาวนาตามที่คาดการณ์ไว้ เพราะสิ่งที่ชาวนาเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คือการถูกหลอมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงินที่ชาวนาเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทุกขั้นตอน

    เปิดศึกชิงSMEsกลุ่มเกษตร/ดึงชาวไร่เข้าระบบ  
แบงก์ฮึ่ม!ชิงตลาดพอร์ตเอสเอ็มอีเกษตรโค้งท้ายดึงชาวไร่-โรงสีเข้าระบบ หวังปูฐานเครดิต ก่อนปล่อยสินเชื่อ “กสิกรไทย” หนุนวงเงินเสริมสภาพคล่องทั้งเชน

>> อ่านทั้งหมด
   มูลค่าในฐานะ "บริการของระบบนิเวศ" ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ตอนที่ 1)  

>> อ่านทั้งหมด
   ทำไมต้องข้าวพื้นบ้าน 
ทำไมต้องข้าวพื้นบ้าน คุณค่าและความหมายที่ต้องรับรู้

   นักวิทยาศาสตร์นานาชาติหนุนไทยยับยั้งทดลองพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิด  
ประชาคมวิทยาศาสตร์มีความกังวลเป็นอย่างมากหากมีการนำพืชจีเอ็มมาใช้ในประเทศไทยซึ่งเป็นทั้งประเทศที่เป็นผู้ส่งออกอาหาร และเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของโลก จีเอ็มโอจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างสำคัญ เราเสนอรัฐบาลไทยให้นำเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ดีกว่า เช่น . . .

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7 ) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์/โทรสาร : 02-591-1195-6, 02-580-2035 อีเมล์ : sathaigroup@thaiaan.org
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้