สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.สงขลา เตรียมเปิด “ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market)”  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.สงขลา เตรียมเปิด “ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market)” หวังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคโดยตรง
 
 รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและภาวะโภชนาการของไทย ปี 2548-2554  
รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและภาวะโภชนาการของไทย ปี พ.ศ.2548-2554 จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สนับสนุนโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งองค์การสหประชาชาติ

 ชุมชนปลูกอาหาร ชุมชนปลูกประเทศ  
กระแสปัจจุบันมีการพูดถึงความมั่นคงทางอาหารมากมาย โดยส่วนมากจะมองว่าหากสามารถทำเรื่องของเศรษฐกิจให้เกิดความสมบูรณ์ได้ ก็จะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และจากการศึกษาของมุูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศ) เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน ทำให้ค้นพบว่ายังมีมุมมองความมั่นคงทางด้านอาหารอีกมุม ซึ่งอาจจะเป็นฐานที่มั่นสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน แต่ต้องกลับไปที่ชุมชนเท่านั้น

 สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2557 
สมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจำปี 2557 ความมั่นคงทางอาหาร: โอกาสในวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

>> อ่านทั้งหมด
   เกษตรพันธสัญญา ไม่ใช่เรื่อง ชาวนา 'โง่ จน เจ็บ'  
การต่อสู้เพื่อเป็นเจ้าของอาหาร ระหว่างบรรษัท กับเกษตรกร ถึงเวลาที่ผู้บริโภคต้องเลือกข้าง ภายใต้การต่อสู้แบบ “ ใครตายหลัง ชนะ ! ! ! ”

   สนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา  
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางทำการผลิตยางพาราแบบลดความเสี่ยง โดยสนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเข้ามาใช้ประโยชน์จากโรงงานแปรรูปยางที่จัดสร้างไว้แล้ว


>> อ่านทั้งหมด
   ลดโลกร้อนด้วยเกษตรปลอดสารฯ ตามแนวทาง “มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์”  
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์สำคัญที่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ นั่นก็คือ “สภาวะโลกร้อน (Global Warming)”

>> อ่านทั้งหมด
   “ เดินหน้า GMO บรรษัทกำไร ประชาชนไทยล่มจม ”  
GMO กำลังเดินหน้า ประเทศไทยจะติดหล่มหรือไม่ อย่าให้คลาดสายตา ติดตามความคืบหน้าได้ในสรุปการสัมมนา “ เดินหน้า GMO บรรษัทกำไร ประชาชนไทยล่มจม ”

   ข้าวหอมประดับทุ่ง  
ตัวอย่างข้าวหอม 19 พันธุ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้าวหอมที่มีอยู่มากมายในประเทศไทย ซึ่งชุมชน และชาวนารุ่นต่อรุ่น ได้ร่วมกันเก็บรักษาและใช้ประโยชน์เพื่อให้ข้าวพื้นบ้านที่ทรงคุณค่านี้ยังคงดำรงอยู่ เพื่อให้ยังคงเป็นข้าวหอมที่ประดับทุ่ง และประดับอยู่ในจิตใจของผู้ที่เห็นคุณค่าทุกคน

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7 ) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์/โทรสาร : 02-591-1195-6, 02-580-2035 อีเมล์ : sathaigroup@thaiaan.org
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้