องค์ความรู้เกษตรกรรม เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรสู่ความยั่งยืน  
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนงานวิชาการ วิจัย และผลิตสื่อทางด้านวิชาการเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ ความรู้เรื่องตลาดข้าว, ความมั่นคงทางอาหาร, ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน, ตลอดจนความรู้ในสถานการณ์เกษตรปัจจุบันที่ท้าทาย ติดตามสื่อวิชาการและการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนได้ผ่านเว็บไซต์ www.sathai.org
 
 โลกหมุนไปด้วยอาหาร 
โลกหมุนไปด้วยอาหาร สรรพสิ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกัน เฉกเช่นการหมุนไปข้างหน้าของโลกใบนี้ที่ใช้พลังงานอย่างมหาศาล กลไกการทำงานของมนุษย์ในฐานฟันเฟืองเล็กๆ

 การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก ตอนที่ 2 
การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตอนที่ 2การปรับตัวของชาวบ้าน บ้านขี้เหล็ก1. การจับปลาในแม่น้ำชี

 สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร 2557 
สมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจำปี 2557 ความมั่นคงทางอาหาร: โอกาสในวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

>> อ่านทั้งหมด
   ห้องเรียนเกษตรกลางแจ้งที่ Holone School Farm 
ห้องเรียนเกษตรกลางแจ้งที่ Holone School Farmโดย เกษตรกรบ้านนอกหัดไปเมืองนอก ห้วงเวลาหนึ่งในชีวิตเราให้ความสำคัญกับการศึกษา การเรียนรู้ที่จะเติบโตท่ามกลางธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ดี

   คาราวานเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร บทเรียนจากพื้นที่สูงถึงยอดดอย 

>> อ่านทั้งหมด
   การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก ตอนที่ 2 
การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตอนที่ 2 การปรับตัวของชาวบ้าน บ้านขี้เหล็ก การจับปลาในแม่น้ำชี วิถีการหากินกับแม่น้ำ

>> อ่านทั้งหมด
   มารู้จักข้าวกันเถอะ 
มารู้จักข้าวกันเถอะ “ข้าว ข้าว ข้าว มีหลายชนิด คิดๆยิ่งสงสัยอยู่ดีๆก็หลายไป มีพันธุ์ใหม่ เข้ามาแทน” เสียงร้องเพลงของกลุ่มวัยใสหัวใจเกษตร กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ลูกหลานเกษตรกรที่เริ่มตั้งคำถามกับ...

   บนผืนพันธุ(กรรม)เดียวกัน 
บนผืนพันธุ(กรรม)เดียวกันเมื่อผืนแผ่นดินเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ชาติพันธุ์อันหลากหลาย ผู้คนเป็นมิตรสามารถกระจาย แลกเปลี่ยน ความรู้ พืชพันธุ์ เก็บและปลูกกันอย่างเสรี ทั้งยังสามารถกำหนดวิถีการผลิตของ...

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7 ) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์/โทรสาร : 02-591-1195-6, 02-580-2035 อีเมล์ : bawkeadtisak@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้