ความมั่นคงทางอาหาร

การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตอนที่ 2การปรับตัวของชาวบ้าน บ้านขี้เหล็ก1. การจับปลาในแม่น้ำชี  วิถีการหากินกับแม่น้ำ มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านอยู่ว่า  อ่านต่อ
การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตอนที่ 1 บ้านขี้เหล็ก  ตั้งอยู่ห่างจาก อ.กันทรวิชัย  35 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม 15 กิโลเมตร อาณาเขตอ่านต่อ

อิสรภาพทางพันธุกรรม

การพัฒนาพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์ ตอนที่ 1 หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับดอกของพืชใน ดอกไม้ในใจฉันไปแล้ว ก็มาทำความเข้าใจในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์อ่านต่อ
ลำนำพันธุ์ข้าวลำนำพันธุ์ข้าว 07 มีนาคม 2014, 22.50 366 Hits 0 Ratings
ลำนำพันธุ์ข้าวบทกวีจากท้องไร่ท้องนา โดยมีแรงบันดาลใจจากท้องทุ่งภาคอีสาน และการร่วมทำงานพันธุกรรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนา พร้อมทั้งคลุกคลีอยู่กับพันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน ได้กลั่นกรองมาจากห้วงหนึ่งของจิตใจ อ่านต่อ
ดอกไม้ในใจฉันดอกไม้ในใจฉัน 05 มีนาคม 2014, 17.13 525 Hits 0 Ratings
ดอกไม้ในใจฉันเรียบเรียงโดย คคเนจร ผ่านเดือนแห่งความรัก ที่มองไปทางใดก็มีดอกไม้บานอยู่เต็มไปหมด ทั้งดอกไม้ในมือของสาวๆ ดอกไม้ในท้องทุ่ง เช่น ทานตะวันสีเหลืองทองเต็มท้องทุ่งอ่านต่อ

เกษตรกรรมยั่งยืนและบทความน่าสนใจ

เกษตรกรรายย่อยและอนาคตของเกษตรกรรมยั่งยืน (ตอน 5) ศักยภาพของครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรรายย่อยมีศักยภาพดังที่ได้อธิบายมาแล้วในตอนก่อนหน้านี้ อ่านต่อ
เกษตรกรรายย่อยและอนาคตของเกษตรกรรมยั่งยืน (ตอนที่ 4) ความท้าทายใหม่ที่ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยต้องเผชิญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำการเกษตรผูกพันอย่างมากกับสภาพดินฟ้าอากาศ อ่านต่อ
เกษตรกรรายย่อยและอนาคตของเกษตรกรรมยั่งยืน (ตอนที่ 3) สถานการณ์ปัจจุบันของครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย แม้ว่าครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยจะมีคุณูปการหลายอย่างต่อสังคม  แต่ในบรรดาประชากร 850อ่านต่อ

ยอดรวม hit counter


วันที่เริ่มสำรวจ 02/05/2554