เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญชาวขอนแก่น และท่านผู้สนใจร่วมงาน มหกรรมพันธุกรรม : จากเมล็ดพันธุ์สู่จานข้าว ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ถนนตลาดเขียวขอนแก่น (ข้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์) ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น  
 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ขอเรียนเชิญพี่น้องเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกทั่วทุกภูมิภาค และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคารพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ งานมหกรรมพันธุกรรม ริมบึงแก่นนคร (ข้างอนุสาวรีย์พระศรีบริรักษ์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
 
 สรุปผลการศึกษาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษาเปรียบเทียบเกษตรกรรายย่อยที่ทำนาอินทรีย์และทั่วไป ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร (1 ก.ย.-31 ธ.ค. 2558) (ภาษาไทย)  

>> อ่านทั้งหมด


   เมื่อเกษตรกรสะท้อนความเห็นเรื่องหนี้นอกระบบ บทความตีพิมพ์ในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ คอลัมน์ ขวัญของแผ่นดิน เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 18 ธันวาคม 2558 14:21 | เขียนโดย ศิริรุ่ง สรีสิทธิพิศาลภพ   

   อุดมการณ์ชุมชน อุดมการณ์กินได้ 
เมื่อพื้นที่กลายเป็นจุดตัดทางนโยบายระหว่างเกษตรและพลังงาน โดยเฉพาะการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินบนผืนแผ่นดินอาหารอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้คนในชุมชนต้องลุกขึ้นมาร่วมกันปกป้อง รักษาแหล่งผลิตอาหารสำคัญของชุมชนไว้ด้วยหลากหลายวิธีการ

>> อ่านทั้งหมด
   ปฏิบัติการภาคสนาม "บริการของระบบนิเวศ"  
เมื่อการพูดคุยระหว่างนักวิชาการ และคณะวิจัยในพื้นที่ ถูกขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องในการร่วมศึกษา "บริการของระบบนิเวศ" เพื่อเผยให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีนิเวศน์ชุมชนบ้านกุดร่อง จ.มหาสารคาม

>> อ่านทั้งหมด
     

   เกษตรกรรุ่นใหม่ ในท่ามกลางกระแส "GMOs" - กระแส GMO ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้ออกมาแสดงความเห็นของตัวเอง "ไม่เอา GMO" แล้วเกษตรกรรุ่นใหม่เหล่านี้ล่ะ "เขาว่าอย่างไรกันบ้าง?" ไปติดตามพวกเขากันค่ะ...  

   กรุงเทพฯ, 9 ธันวาคม 2558 – เครือข่ายภาคประชาชนและผู้ประกอบการภาคเกษตรและอาหาร 115 เครือข่ายร่วมเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิอธิปไตย-ความมั่นคงทางอาหาร และทางเลือกของผู้บริโภคที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและศาลากลางจังหวัดในกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ 

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้