ชวนเที่ยว "ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 58" มหกรรมคืนความสุข 25 ก.พ. - 1 มี.ค.  
 บางแคเชิญเที่ยวสวนผักปลอดสารพิษ 
 
 ภูมิทัศน์ความมั่นคงทางอาหาร โดย ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์  
" Landscape livelihood เอาวิถีชีวิตคนด้วย "


 การแสวงหาความมั่นคงทางอาหาร : กรณีศึกษาครอบครัว "นิมิตกอบลาภ"  
เอกสารประกอบการประชุม \"Towards Organic Asia (TOA) :Action Research Working Group Meeting\" วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 การจัดการความมั่นคงทางอาหารพื้นที่สูง ชนเผ่าลั๊ว บ้านห้วยหมี ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
บ้านห้วยหมี ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ เป็นชุมชนที่พยายามสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน อย่างเป็นกระบวนการ โดยเริ่มจากการทำงานศึกษา วิเคราะห์ผลการศึกษา วางแผน และสร้างความร่วมมือกับชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อตั้งรับกับปัญหาท้าทาย เช่น การแย่งยึดที่ดิน สิทธิที่ทำกิน การท่องเที่ยว เป็นต้น

>> อ่านทั้งหมด
   "เกษตรอินทรีย์" ทางเลือกสีเขียว  
ตลาดนัดสีเขียวของจ.สุรินทร์ เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 โดยมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเล็กๆ จากบ้านทัพไทย อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นำโดย นางกัญญา อ่อนศรี

   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินต้นแบบจังหวัดตรัง   
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เป็นนโยบายหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ต้องการสร้างจุดเรียนรู้ในด้านการพัฒนาที่ดินทุกรูปแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ

>> อ่านทั้งหมด
   ปฏิบัติการภาคสนาม "บริการของระบบนิเวศ"  
เมื่อการพูดคุยระหว่างนักวิชาการ และคณะวิจัยในพื้นที่ ถูกขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องในการร่วมศึกษา "บริการของระบบนิเวศ" เพื่อเผยให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีนิเวศน์ชุมชนบ้านกุดร่อง จ.มหาสารคาม

>> อ่านทั้งหมด
   "นักเลงข้าว" กับทิศทางมาตรฐานพันธุ์ข้าว  
เมื่อ "นักเลงข้าว" ทั่วทุกสารทิศมาพบกัน ในงานตลาดนัดโรงเรียนชาวนา ครั้งที่ 7 ณ บ้านเกยไชยใต้ จ.นครสวรรค์...พันธะสัญญาแบบ "ใจนักเลง" ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของการปรับปรุงพันธุ์ และทิศทางการวางมาตรฐานพันธุ์ข้าวจึงเกิดขึ้น

   จีเอ็มโอ พืชสีเทา 
ชัด ชัด กับ GMO จำเป็น หรือแค่เพียงผลประโยชน์ ??? จากรายการเปิดปม ตอน จีเอ็มโอ พืชสีเทา

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaigroup@thaiaan.org
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้