ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 2 “น้ำพริกถ้วยเก่า” 25 - 28 มิถุนายน 2558 นี้ค่ะ   
 เปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร 2558  
 
 ความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย :กรณีศึกษา "ชุมชนหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี"  
นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนในชุมชนแล้ว ชุมชนยังได้มีการสร้างแผนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชนขึ้นมา แผนที่ชุมชนได้วางไว้

 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ “ตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน”  
จากการประเมินสถานะความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นนี้ พบว่า ยังมีความไม่มั่นคงทางอาหารของชุมชนในหลายมิติ...

 โครงการศึกษาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนภาคอีสาน : กรณีพื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
โครงการศึกษานี้เป็นการศึกษาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารเพื่อนำผลการศึกษา

ไปพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย

>> อ่านทั้งหมด
   อนาคตฟาร์มเกษตรกรไทย ขยายพื้นที่เพิ่มตามรอยยุโรป  
กูรูภาคเกษตรไทยชี้ อนาคตฟาร์มในประเทศ ต้องขยายใหญ่ตามรอยยุโรป เหตุขาดแคลนแรงงานและหวังเพิ่มรายได้ต่อหัวให้สูงขึ้น

   กรมหมอดินศึกษาจุลินทรีย์ทนกรดป่าพรุ‘นราธิวาส’ 
ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า จากการศึกษา พบว่า พื้นที่พรุเส้นทางศึกษาธรรมชาติศูนย์ฯ สิรินธร และใจกลางพรุโต๊ะแดง

>> อ่านทั้งหมด
   ปฏิบัติการภาคสนาม "บริการของระบบนิเวศ"  
เมื่อการพูดคุยระหว่างนักวิชาการ และคณะวิจัยในพื้นที่ ถูกขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องในการร่วมศึกษา "บริการของระบบนิเวศ" เพื่อเผยให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีนิเวศน์ชุมชนบ้านกุดร่อง จ.มหาสารคาม

>> อ่านทั้งหมด
     
   คำประกาศเพื่อคนอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน  
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ เวทีรวมพลคนอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

   จีเอ็มโอ พืชสีเทา 
ชัด ชัด กับ GMO จำเป็น หรือแค่เพียงผลประโยชน์ ??? จากรายการเปิดปม ตอน จีเอ็มโอ พืชสีเทา

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaigroup@thaiaan.org
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้