เสวนา มีเงินเรียก 'น้อง' มี (เหมือง)ทอง เรียก 'หายนะ' 27 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาตร์  
 เทศกาลสวนผักคนเมือง: ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง 10-11 กันยายน 2558 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
 
 โครงการศึกษาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนภาคอีสาน : กรณีพื้นที่บ้านกลางฮุง ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชาวบ้านพึ่งพาอาหารจากตลาด จนกลายเป็นค่านิยมของชุมชน ทั้ง ๆที่มีศักยภาพด้านแหล่งน้ำ และยังเป็นแหล่งผลิตผักให้กับตลาดขอนแก่นและตลาดอื่น ๆ

>> อ่านทั้งหมด


   อุดมการณ์ชุมชน อุดมการณ์กินได้  
เมื่อพื้นที่กลายเป็นจุดตัดทางนโยบายระหว่างเกษตรและพลังงาน โดยเฉพาะการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินบนผืนแผ่นดินอาหารอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้คนในชุมชนต้องลุกขึ้นมาร่วมกันปกป้อง รักษาแหล่งผลิตอาหารสำคัญของชุมชนไว้ด้วยหลากหลายวิธีการ

   ให้พักหนี้เกษตรกร! รมช.เกษตร เผยมาตรการเร่งด่วน แก้วิกฤตภัยแล้ง 
มาตรการ เช่นการพักหนี้เกษตรกร โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ช่วยดำเนินการ

>> อ่านทั้งหมด
   ปฏิบัติการภาคสนาม "บริการของระบบนิเวศ"  
เมื่อการพูดคุยระหว่างนักวิชาการ และคณะวิจัยในพื้นที่ ถูกขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องในการร่วมศึกษา "บริการของระบบนิเวศ" เพื่อเผยให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีนิเวศน์ชุมชนบ้านกุดร่อง จ.มหาสารคาม

>> อ่านทั้งหมด
     
   คำประกาศเพื่อคนอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน  
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ เวทีรวมพลคนอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

   จีเอ็มโอ พืชสีเทา 
ชัด ชัด กับ GMO จำเป็น หรือแค่เพียงผลประโยชน์ ??? จากรายการเปิดปม ตอน จีเอ็มโอ พืชสีเทา

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้