ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จ.นนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ได้จัดตลาดนัดชุมชน คนไทยช่วย คนไทยยิ้มได้ โดยการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน จัดให้มีตลาดนัดชุมชนฯ ทุกวันพุธ พฤหัส และวันศุกร์
 
 ภูมิทัศน์ความมั่นคงทางอาหาร โดย ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์  
" Landscape livelihood เอาวิถีชีวิตคนด้วย "


 การแสวงหาความมั่นคงทางอาหาร : กรณีศึกษาครอบครัว "นิมิตกอบลาภ"  
เอกสารประกอบการประชุม \"Towards Organic Asia (TOA) :Action Research Working Group Meeting\" วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 การจัดการความมั่นคงทางอาหารพื้นที่สูง ชนเผ่าลั๊ว บ้านห้วยหมี ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
บ้านห้วยหมี ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ เป็นชุมชนที่พยายามสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน อย่างเป็นกระบวนการ โดยเริ่มจากการทำงานศึกษา วิเคราะห์ผลการศึกษา วางแผน และสร้างความร่วมมือกับชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อตั้งรับกับปัญหาท้าทาย เช่น การแย่งยึดที่ดิน สิทธิที่ทำกิน การท่องเที่ยว เป็นต้น

>> อ่านทั้งหมด
   เกษตรแบบไม่ต้องไถพรวน ทำสวนสไตล์คนขี้เกียจ  
การทำเกษตรแบบไม่ไถพรวน No-Till เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดของเกษตรธรรมชาติ เสมือนการจำลองส่วนหนึ่งของธรรมชาติมาอยู่ภายในฟาร์ม ผสมผสานกับการจัดการในการเลือกสรรพืชที่จะปลูกหมุนเวียนภายในแปลงเพื่อให้เกิดสมดุลของธาตุอาหาร

   กรมหมอดินจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ รวมกลุ่มเกษตร 
การทำเกษตรกรรมจำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ มีปริมาณธาตุอาหารในดินสูงเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ทรัพยากรดินที่มีอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้

>> อ่านทั้งหมด
   มูลค่าในฐานะ "บริการของระบบนิเวศ" ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ตอนที่ 2)  

>> อ่านทั้งหมด
   "นักเลงข้าว" กับทิศทางมาตรฐานพันธุ์ข้าว  
เมื่อ "นักเลงข้าว" ทั่วทุกสารทิศมาพบกัน ในงานตลาดนัดโรงเรียนชาวนา ครั้งที่ 7 ณ บ้านเกยไชยใต้ จ.นครสวรรค์...พันธะสัญญาแบบ "ใจนักเลง" ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของการปรับปรุงพันธุ์ และทิศทางการวางมาตรฐานพันธุ์ข้าวจึงเกิดขึ้น

   จีเอ็มโอ พืชสีเทา 
ชัด ชัด กับ GMO จำเป็น หรือแค่เพียงผลประโยชน์ ??? จากรายการเปิดปม ตอน จีเอ็มโอ พืชสีเทา

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7 ) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์/โทรสาร : 02-591-1195-6, 02-580-2035 อีเมล์ : sathaigroup@thaiaan.org
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้