งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลุง ครั้งที่ ๑  
 งานเกษตรและของดีท่ายาง ครั้งที่ 24  
 
 เวทีสาธารณะ: รัฐจริงจังแค่ไหน หนุนตลาดเกษตรอินทรีย์  
ดูเหมือนจะพูดคุยกันมานานมากแล้วสำหรับประเด็นเรื่องตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะคำถามที่มักได้ยินได้ฟังเสมอจากปากผู้ผลิตรายย่อย

 ภูมิทัศน์ความมั่นคงทางอาหาร โดย ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์ 
" Landscape livelihood เอาวิถีชีวิตคนด้วย "


 การแสวงหาความมั่นคงทางอาหาร : กรณีศึกษาครอบครัว "นิมิตกอบลาภ"  
เอกสารประกอบการประชุม \"Towards Organic Asia (TOA) :Action Research Working Group Meeting\" วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

>> อ่านทั้งหมด
   กาฬสินธุ์พัฒนาประสิทธิภาพการปลูกข้าวอินทรีย์  
การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตข้าวเพื่อการตลาดในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา ทั้ง จ.กาฬสินธุ์ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 967 ราย

   ปัญหาหมอกควัน... ต้องร่วมแก้ไขอย่างบูรณา...  
ผลสำรวจกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่า นอกจากไฟป่าตามธรรมชาติแล้ว การเผาป่าด้วยฝีมือมนุษย์ ก็เกิดขึ้นไม่น้อย

>> อ่านทั้งหมด
   ปฏิบัติการภาคสนาม "บริการของระบบนิเวศ"  
เมื่อการพูดคุยระหว่างนักวิชาการ และคณะวิจัยในพื้นที่ ถูกขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่องในการร่วมศึกษา "บริการของระบบนิเวศ" เพื่อเผยให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีนิเวศน์ชุมชนบ้านกุดร่อง จ.มหาสารคาม

>> อ่านทั้งหมด
     
   "นักเลงข้าว" กับทิศทางมาตรฐานพันธุ์ข้าว  
เมื่อ "นักเลงข้าว" ทั่วทุกสารทิศมาพบกัน ในงานตลาดนัดโรงเรียนชาวนา ครั้งที่ 7 ณ บ้านเกยไชยใต้ จ.นครสวรรค์...พันธะสัญญาแบบ "ใจนักเลง" ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของการปรับปรุงพันธุ์ และทิศทางการวางมาตรฐานพันธุ์ข้าวจึงเกิดขึ้น

   จีเอ็มโอ พืชสีเทา 
ชัด ชัด กับ GMO จำเป็น หรือแค่เพียงผลประโยชน์ ??? จากรายการเปิดปม ตอน จีเอ็มโอ พืชสีเทา

>> อ่านทั้งหมด
   
     
     
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaigroup@thaiaan.org
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้