ความมั่นคงทางอาหาร

โลกหมุนไปด้วยอาหารโลกหมุนไปด้วยอาหาร 23 มิถุนายน 2014, 03.49 566 Hits 0 Ratings
โลกหมุนไปด้วยอาหาร สรรพสิ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกัน เฉกเช่นการหมุนไปข้างหน้าของโลกใบนี้ที่ใช้พลังงานอย่างมหาศาล กลไกการทำงานของมนุษย์ในฐานฟันเฟืองเล็กๆ ที่มีบทบาทสำคัญอ่านต่อ
การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ตอนที่ 2การปรับตัวของชาวบ้าน บ้านขี้เหล็ก1. การจับปลาในแม่น้ำชี  วิถีการหากินกับแม่น้ำ มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านอยู่ว่า  อ่านต่อ
สมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจำปี 2557 ความมั่นคงทางอาหาร: โอกาสในวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.อ่านต่อ

อิสรภาพทางพันธุกรรม

มารู้จักข้าวกันเถอะมารู้จักข้าวกันเถอะ 30 มิถุนายน 2014, 05.10 368 Hits 0 Ratings
มารู้จักข้าวกันเถอะ “ข้าว ข้าว ข้าว มีหลายชนิด คิดๆยิ่งสงสัยอยู่ดีๆก็หลายไป มีพันธุ์ใหม่ เข้ามาแทน” เสียงร้องเพลงของกลุ่มวัยใสหัวใจเกษตร กลุ่มเยาวชนอ่านต่อ
บนผืนพันธุ(กรรม)เดียวกันเมื่อผืนแผ่นดินเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ ชาติพันธุ์อันหลากหลาย ผู้คนเป็นมิตรสามารถกระจาย แลกเปลี่ยน ความรู้ พืชพันธุ์ เก็บและปลูกกันอย่างเสรีอ่านต่อ
การพัฒนาพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์ ตอนที่ 1 หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับดอกของพืชใน ดอกไม้ในใจฉันไปแล้ว ก็มาทำความเข้าใจในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์อ่านต่อ

เกษตรกรรมยั่งยืนและบทความน่าสนใจ

Farmers’ Market : แนวคิดใหม่ในการจัดการผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย หลังจากที่ได้พาไปเยี่ยมฟาร์มในอเมริกาแล้ว ได้กล่าวถึงการกระจายผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยที่นี่ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบไปบ้างแล้ว ทั้งการขายตรงที่ผู้บริโภค CSA (Consumerอ่านต่อ
เดินตามรอยเกษตรกรผู้ไม่หยุดคิดกับ Stockhouse’s farm อีกหนึ่งฟาร์มที่เรียกได้ว่าบรรยากาศดีแบบสุดๆ รายรอบด้วยขุนเขา และแม่น้ำโคลัมเบีย(Columbia River) ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาร๊อกกี้ในรัฐบริชติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดาอ่านต่อ
Hidden Villa พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ Becoming aware of the relationship of all living things to other living thing is the keys to knowing ourselves.It is the basic for understanding the intricate web of life. จิตสำนึกในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมวลที่อยู่ร่วมกัน คืออ่านต่อ

ยอดรวม hit counter


วันที่เริ่มสำรวจ 02/05/2554