เรื่องราวและบทความน่าสนใจ   กรณีศึกษา: เรื่องการศึกษาตลาดการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
กล่าวถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่างๆ พบว่า ในประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มอียู ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น มีการเติบโตของความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในช่วงที่โลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ........
   รายงานการศึกษาบทความเรื่อง: What is Organic 3.0? 
Organic 3.0 เป็นระบบของกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ที่หากจะจินตนาการให้เข้าใจ จะต้องมองเห็นในภาพของกระบวนการที่เปรียบเสมือนดังฝูงผีเสื้อที่โบยบินเป็นฝูงต่อเนื่องกันเป็นสายยาวอย่างสำคัญ....
   เสาวนา ทิศทางนโยบายเกษตรกับเกษตรกรรมยั่งยืน 4.0 ภาคประชาชน 
คลิปบันทึก เวทีเสาวนา ทิศทางนโยบายเกษตรกับเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้ร่วมเสาวนา คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี, คุณอุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, และคุณสุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ดำเนินรายการโดย คุณอารัติ แสงอุบล เกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดสุรินทร์ จัด ณ งานมหกรรมมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 10 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ความหลากหลายทางพันธุกรรม สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน" วันที่ 24- 25 พ.ค. 2560 บันทึกวิดีโอโดยคุณอัจฉริยา รัตนะปัญญา เครือข่ายฮักแพง จ.มหาสารคาม
   รูปแบบตลาดทางเลือกในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน  
   เมื่อเกษตรกรสะท้อนความเห็นเรื่องหนี้นอกระบบ บทความตีพิมพ์ในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ คอลัมน์ ขวัญของแผ่นดิน เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 18 ธันวาคม 2558 14:21 | เขียนโดย ศิริรุ่ง สรีสิทธิพิศาลภพ  
   อุดมการณ์ชุมชน อุดมการณ์กินได้ 
เมื่อพื้นที่กลายเป็นจุดตัดทางนโยบายระหว่างเกษตรและพลังงาน โดยเฉพาะการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินบนผืนแผ่นดินอาหารอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้คนในชุมชนต้องลุกขึ้นมาร่วมกันปกป้อง รักษาแหล่งผลิตอาหารสำคัญของชุมชนไว้ด้วยหลากหลายวิธีการ
   ให้พักหนี้เกษตรกร! รมช.เกษตร เผยมาตรการเร่งด่วน แก้วิกฤตภัยแล้ง 
มาตรการ เช่นการพักหนี้เกษตรกร โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ช่วยดำเนินการ
   เกษตรฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยน "ชุมชน" จัดการตัวเองยั่งยืน 
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เรื่อง “ชุมชนจัดการตนเองสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ...
   ชูแนวคิดเกษตรกรยุคใหม่ จ.เลย รวมกลุ่มผลิตกล้วยหอมทองส่ง 
บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จ.เลย เผย กลุ่มเกษตรกรสุดเจ๋ง รวมกลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง บนพื้นที่ 100 ไร่ จับมือลงสัญญา...
   เชียงใหม่ปูทางเมืองเกษตรอินทรีย์ ดัน17จังหวัดเหนือรุกตลาดส่งออก 
เชียงใหม่เดินหน้าผุด "เมืองเกษตรอินทรีย์" พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ตั้งเป้าเป็นฮับ พร้อมส่งเสริม 17 จังหวัดภาคเหนือ

เลือกหน้า

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้