ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมรวมพลอาสา นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โครงการพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) หมู่ที่ 6 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 
   Special Workshop พี่น้องสวนผักคนเมือง อาสามาระดมทุนเพื่อ 'พื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร' รายได้จากการเข้าร่วมเวิร์คช็อป จะนำไปสบทบทุนสร้างพื้นที่เรียนรู้  
   ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ซ.ไทรม้า11 ซ.ย่อยบางอ้อ 2 อ.เมือง จ.นนทบุรี 
   มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 
   เทศกาลสวนผักคนเมือง2017 (ครั้งที่ 4) ตอน เส้นทางอาหารเมือง: Bangkok's Food Journey วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โถงกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) 
   มหกรรมพันธุกรรม ภาคอีสาน ความหลากหลายพันธุกรรม : สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
   ค่ายปิดเทอม เรียนรู้วิถีท้องทุ่ง 21-23 เมษายน 2560 จ.พัทลุง 
   เวทีสัมมนาวิชาการชาวบ้านเกษตรนิเวศ (24 มีนาคม 2560) ในหัวข้อ "นิเวศบริการและการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ในฟาร์มเกษตรอินทรีย์อย่างยังยืน" 
   คาราวานพันธุกรรม 20 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูฐานทรัพยากรอาหารโดยการบริจาคทั้งเมล็ดพันธุ์หรือเงินเพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์
   จากเมล็ดพันธุ์สู่ตลาดนัดสีเขียว 27 ก.พ. 2560 จ.สุรินทร์ 

เลือกหน้า

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้