ทรัพยากรพันธุกรรม   ข้าวพื้นบ้านนครปฐมคืนทุ่ง  
   แนะนำศูนย์พันธุ์กรรมและแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 
แนะนำศูนย์พันธุกรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน อ.คลองท่อม ไล่เรียงตามนิเวศขุนเขา จรดทะเล...
   คำประกาศเจตนารมณ์ : งานมหกรรมพันธุกรรม ปี 2559 
   เกษตรกรรุ่นใหม่ ในท่ามกลางกระแส "GMOs" - กระแส GMO ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้ออกมาแสดงความเห็นของตัวเอง "ไม่เอา GMO" แล้วเกษตรกรรุ่นใหม่เหล่านี้ล่ะ "เขาว่าอย่างไรกันบ้าง?" ไปติดตามพวกเขากันค่ะ... 
   กรุงเทพฯ, 9 ธันวาคม 2558 – เครือข่ายภาคประชาชนและผู้ประกอบการภาคเกษตรและอาหาร 115 เครือข่ายร่วมเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิอธิปไตย-ความมั่นคงทางอาหาร และทางเลือกของผู้บริโภคที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและศาลากลางจังหวัดในกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ 
   สรุปเวทีเสวนา เวทีนักเลงข้าว : เงื่อนไข ข้อจำกัด โอกาส ในการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นถิ่น และการขึ้นทะเบียนพืชพันธุ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 4 -5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 
   เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 9 องค์กร นำโดยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร และกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.จีเอ็มโอซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อบรรษัท รวมถึงการคัดค้านการเข้าร่วม TPP ซึ่งจะทำให้เกิดการผู้ขาดเมล็ดพันธุ์และผลกระทบอื่นๆที่เกิดจากการขยายสิทธิผูกขาดด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
   คำประกาศเพื่อคนอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน 
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ เวทีรวมพลคนอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
   จีเอ็มโอ พืชสีเทา 
ชัด ชัด กับ GMO จำเป็น หรือแค่เพียงผลประโยชน์ ??? จากรายการเปิดปม ตอน จีเอ็มโอ พืชสีเทา
   คุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นบ้าน 
ข้าวพื้นบ้านมากกว่าหอม อร่อย กับคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ไม่อาจปฏิเสธ

เลือกหน้า

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้