ความรู้ด้านเทคนิคเกษตรกรรม   นวัตกรรมช่างชาวนา สาธิต ณ งานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 10 
นวัตกรรมช่างชาวนา คือ การประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์เครื่องมือในการทำเกษตร ของชาวนาเองโดยใช้ความรู้ด้านช่างหรือความรู้รอบด้านต่างๆที่เคยเรียนรู้มา ประกอบกับการที่เป็นเกษตรกร ทำการปลูกเอง ทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับภูมินิเวศ และวัฒนธรรม และเหมาะสมตอบโจทย์ที่กลุ่ม และตนเองต้องการ และที่สำคัญเนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย จึงราคาไม่แพง ต่างกับบริษัททำขายที่มีราคาสูง เพราะช่างชาวนาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำการผลิตที่เหมาะกับพื้นที่ และเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืนของตนเอง และชุมชน
   บันทึกคน (อยาก) ทำเกษตร # 6 ใช้แรงคน ใช้พลังลม เพื่อสูบน้ำ 
   บันทึกคน(อยาก)ทำเกษตร#5 เครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 
   บันทึกคน(อยาก)ทำเกษตร #4 การจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน 
   บันทึกคน (อยาก) ทำเกษตร # 3 ชาวนามือใหม่กับนวัตกรรมการทำนา (ต่อ) 
   บันทึกคน (อยาก) ทำเกษตร # 2 ชาวนามือใหม่กับนวัตกรรมการทำนา (น้ำตม) 
   บันทึกคน (อยาก) ทำเกษตร # 1 จากเมืองสู่ท้องทุ่ง ความจำเป็นของ “นวัตกรรม” 
   ตามรอยฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญแห่งความหลากหลายทางพันธุกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามรอยฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ "บุญกุ้มข้าวใหญ่" : บุญแห่งความหลากหลายทางพันธุกรรม ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
   ปลูกข้าวไร่ในสวนยาง...ปลูกอาหารเพื่อชุมชน เก็บมาเล่าจากเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกข้าวไร่พื้นบ้าน ณ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกช้าง  
There are no translations available.ปลูกข้าวไร่ในสวนยาง...ปลูกอาหารเพื่อชุมชน เก็บมาเล่าจากเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกข้าวไร่พื้นบ้าน ณ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 6 บ้านคอกช้าง
   ตำนานข้าว...เรื่องราวจากเมืองลุง เก็บมาเล่าจากงาน “ฟื้นฟูสืบสาน ตำนานข้าวพื้นบ้าน” วันที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ วัดตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
There are no translations available.ตำนานข้าว...เรื่องราวจากเมืองลุง เก็บมาเล่าจากงาน “ฟื้นฟูสืบสาน ตำนานข้าวพื้นบ้าน” วันที่ 15 มิถุนายน 2553ณ วัดตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

เลือกหน้า

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้