สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน   กาแฟขุนลาว Khun Lao Coffee 
กาแฟสดอินทรีย์ อาราบิก้า 100 % ผลผลิตด้วยความใส่ใจจากสวนเกษตรอินทรีย์ขุนน้ำแม่ลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
   เสื้อ "Open seed Corn" 
   เสื้อ "Open Seed" 
   เสื้อ "ข้าวพื้นบ้าน" 
   เสื้อ "ดอกไม้กินได้" 
   เสื้อ "ผักพื้นบ้าน" 
   เสื้อ "ปลูกเมืองปลูกชีวิต" 
   เสื้อสวนผักคนเมือง City Farm 
   เสื้อสวนผักคนเมือง 
   สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน จากเครือข่าย 
สนับสนุนผลผลิตในฟาร์มเกษตรกรรมยั่งยืน ช่วยเกษตรกร...ช่วยตัวเราเอง สนับสนุนสินค้าเพื่องานส่งเสริมและวิจัยองค์ความรู้เกษตรยั่งยืน ข้าวหอม...

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้