ฟรีดาวน์โหลด   โครงการศึกษาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนภาคอีสาน : กรณีพื้นที่บ้านกลางฮุง ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
   โครงการศึกษาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนภาคอีสาน : กรณีบ้านกุดขาคีม ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
   ความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา บ้านแม่ออกเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
   ความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา บ้านผาเจริญ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
   รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนภาคอีสาน : กรณีพื้นที่บ้านหนองคูและบ้านศรีวิไล ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
   รายงานความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย : กรณีศึกษา บ้านแม่สุริน หมู่ที่ 3 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 
   ความมั่นคงทางอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย : ชุมชนประมงพื้นบ้านภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ความมั่นคงทางอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย จังหวัดนครปฐม : ชุมชนคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล 
   ความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้บริบทสังคมไทย :กรณีศึกษา "ชุมชนหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี" 
   รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ “ตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน” 

เลือกหน้า

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้