โรงเรียนกินได้   ผักปลูกคน LOVE โมเดล : โรงเรียนกินได้ตอนที่ 6 
การทำแปลงเกษตรเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารในโรงเรียนสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม.....
   เบื้องหลังรางวัลฯ : โรงเรียนกินได้ตอนที่ 5 
บทความโรงเรียนกินได้ ชิ้นนี้ เล่าถึงโรงเรียนบ้านยางแดง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสบการณ์ในการสร้างการเรียนรู้ในด้านทักษะอาหารและความรู้เรื่องการผลิตที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน จนได้รางวัลมากมาย...แต่เบื้องหลังรางวัลที่ได้นี่สิน่าสนใจกว่า...มาติดตามกัน ในบทความชื่อ “เบื้องหลังรางวัลฯ”
    สหกร-ล้านปันสุข ร้านสะดวกซื้ออาหารปลอดภัยของชุมชน : โรงเรียนกินได้ ตอนที่4 
กระบวนการเรียนรู้อาหารปลอดภัย อาหารที่มีพลังชีวิต นอกจากหลักสูตรของโรงเรียน การมีร้านค้าของโรงเรียนที่วางจำหน่ายสินค้าออร์แกนิค เปรียบเสมือนเป็นสะพานที่เชื่อมโยงให้การเรียนรู้เรื่องอาหารกับชีวิต สิ่งแวดล้อม ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเป็นไปอย่างพลวัตน์งอกงามเรื่อยๆ จนส่งผลให้กับสังคมวงใหญ่ได้เช่นกัน
    "แค่ต้นอ่อน แต่พอเพียง" โรงเรียนกินได้ ตอนที่ 3 
ทุกวันศุกร์เกือบทุกสัปดาห์ที่โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) เขตสะพานสูง จะมีพืชผักอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่โรงเรียนผลิตได้เองส่งเข้าโรงครัว แปรเปลี่ยนเป็นเมนูอาหารที่นักเรียนหลายคนชื่นชอบ ผักชนิดนั้นไม่ใช่ผักที่แปลกพิสดาร แต่เป็นเมล็ดงอกต้นเล็กๆ ที่กลายเป็นเครื่องมือสร้างความงอกงามด้านอื่นๆของเด็ก ผู้ปกครอง และสังคมตามไปด้วย......
   เติบโตด้วยเมล็ดพันธุ์ โรงเรียนกินได้ตอนที่ 2  
เรายังอยู่กับเรื่องราวของโรงเรียนที่พยายามสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งนี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนวัดประตูเขียน คาบสมุทรสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา บทความได้บอกเล่าถึงนิเวศคาบสมุทร และนำเราไปรู้จักการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ความมั่นทางอาหาร ผ่านเมล็ดพันธุ์ ลองมาอ่านกันดูว่า ในบทความที่ชื่อ “เติมโตด้วยเมล็ดพันธุ์”
   โรงเรียนกินได้ตอนที่ 1  
มาติดตามบทความดีๆ จากผลการศึกษาโรงเรียนที่มีแนวทางปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำหรับบทความเรื่องแรก มีชื่อว่า "เมื่อคนเลหันมาปลูกผักกิน" มาติดตามกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการกินอย่างหลากหลายมากขึ้นตามวัฒนธรรมและนิเวศ

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้