เรื่องราวและบทความน่าสนใจ  >>  สุรินทร์รณรงค์ผลิตข้าวอินทรีย์ขี้ช้าง สร้างรายได้แก่เกษตรกร 

       นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ และนายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ร่วมเปิดงานรณรงค์การผลิตข้าวอินทรีย์ขี้ช้าง ที่บ้านกระโพน้อย หมู่ที่1 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการนำขี้ช้างส่วนเกินมาเป็นวัสดุปรับปรุงดินในการทำนาอย่างแพร่หลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและต่างชาติ ได้ทราบถึงขบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยขี้ช้าง ซึ่งได้รณรงค์นำร่องในพื้นที่ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 100 กิโลกรัม ลงเพาะปลูกในพื้นที่ 6 ไร่ และใช้ปุ๋ยขี้ช้างมาใช้ในการบำรุงดิน จำนวน 6 ตัน
        นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ มีช้างมากถึง 643 เชือก วันหนึ่งๆช้างกินอาหาร ประมาณวันละ 250 กิโลกรัม ถ่ายวันละ 15-20 ครั้งต่อเชือก ซึ่งมีปริมาณมากพอสมควร หากปล่อยทิ้ง ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ หรือไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากนำมาเป็นปุ๋ยจะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้จะได้สร้างแบรนด์การผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยขี้ช้าง เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนนำขี้ช้างมาเป็นปุ๋ย เพื่อปรับปรุงดิน สำหรับปลูกข้าวอินทรีย์อย่างแพร่หลายต่อไป
        ด้านนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิดีที่สุดของประเทศกว่า 3.1ล้านไร่ มีช้างเลี้ยงมากที่สุด ซึ่งในแต่ละปีจะมีขี้ช้างปีละกว่า 12,700 ตัน บางส่วนนำไปทำเป็นกระดาษและอัดแผ่นทำเฟอร์นิเจอร์ แต่ก็ยังเหลืออีกมาก จึงได้นำมาบริหารจัดการในการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยขี้ช้าง และใช้ช้างร่วมทำนาเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ อีกทางหนึ่งด้วย การหว่านข้าวในครั้งนี้ อีก 3 เดือนถึงจะได้เก็บเกี่ยว

ที่มา : สวท.สุรินทร์ 11 กรกฎาคม 2558


อ่าน 297มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้