เรื่องราวและบทความน่าสนใจ  >>  ชูแนวคิดเกษตรกรยุคใหม่ จ.เลย รวมกลุ่มผลิตกล้วยหอมทองส่ง 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ชูแนวทางเกษตรกรก้าวหน้า พื้นที่บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จ.เลย เผย กลุ่มเกษตรกรสุดเจ๋ง รวมกลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง บนพื้นที่ 100 ไร่ จับมือลงสัญญาข้อตกลงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองจังหวัดอุดรธานี สู่การผลิตกล้วยหอมทองมีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ

นายฉัตรชัย  เต้าทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันที่ภาวะเศรษฐกิจผกผัน ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายชนิด เช่น ข้าว ยางพารา มีทิศทางที่ลดลง ส่งผลเกษตรกรมีรายได้ที่ลดลงไปด้วย ซึ่งจากการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ได้มีเกษตรกรในพื้นที่บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทีมีการรวมกลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง มีสมาชิก จำนวน 20 ราย มีพื้นที่ปลูกประมาณ 100 ไร่ โดยมีนางสุจิณพัชรา  มรคา เป็นประธานกลุ่มฯ ซึ่งเน้นการปลูกกล้วยหอมทองแบบปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมี ใช้ระบบน้ำหยด ถุงห่อเครือกล้วย เพื่อให้ได้กล้วยหอมทองที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) โดยได้มีการทำสัญญาข้อตกลงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองจังหวัดอุดรธานี ราคาประกันที่รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาท

สำหรับกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองบ้านหมากแข้ง เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มของสมาชิกเกษตรกรเกิดจากความต้องการของตนเอง มีตลาดรับซื้อรองรับที่แน่นอน เนื่องจากกล้วยหอมทองยังมีตลาดที่รองรับได้ประมาณ 8 ตัน/เดือน หรือประมาณ 100 ตัน/ปี ซึ่งความสำเร็จของกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองนี้ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อเพื่อนสมาชิกและต่อผู้บริโภค ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญอีกด้านคือการศึกษาตลาดและใช้ตลาดเป็นตัวนำการผลิต มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงของกลุ่ม ซึ่งคาดว่า กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมทองบ้านหมากแข้ง จะได้เป็นกลุ่มตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆที่จะรวมตัวกันผลิตสินค้าเกษตรต่อไป ซึ่งผู้ที่สนใจอยากศึกษารายละเอียดจากทางกลุ่ม สามารถติดต่อได้ที่ นางสุจิณพัชรา  มรคา เป็นประธานกลุ่มฯ โทร. 098 565 9597

ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ภาพ :
http://www.infoforthai.com/forum/topic/28352


อ่าน 41มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้