12.มหาสารคาม กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล 

 ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล

1. ชื่อกลุ่ม : ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล

2. ที่ตั้งและภูมินิเวศ :
 
         2.1 ที่ตั้ง : จังหวัดมหาสารคาม


 

คลิกที่รูปอ่าน 53มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้