9.กระบี่ กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่พื้นบ้านคลองท่อม 

 ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่

1. ชื่อกลุ่ม : ศูนย์เรียนรู้ กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่

2. ที่ตั้งและภูมินิเวศ :
 
         2.1 ที่ตั้ง : จังหวัดกระบี่คลิกที่รูป
อ่าน 229มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้