5.นครปฐม วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า 

 

1. ชื่อกลุ่ม : ศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า

2. ที่ตั้งและภูมินิเวศ :
 
         2.1 ที่ตั้ง : จังหวัดนครปฐม
อ่าน 475มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้