สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน  >>  สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน จากเครือข่าย 

สนับสนุนผลผลิตในฟาร์มเกษตรกรรมยั่งยืน

ช่วยเกษตรกร...ช่วยตัวเราเอง   สนับสนุนสินค้าเพื่องานส่งเสริมและวิจัยองค์ความรู้เกษตรยั่งยืน

ข้าวหอมมะลิแท้จากนาอินทรีย์   Organic Jusmine Rice

ข้าวทุกเม็ดปลูกโดยชาวนาสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ ข้าวที่ปลูกไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี และเคมีปราบศัตรูพืช บำรุงต้นข้าวโดยอินทรีย์วัตถุต่างๆ ข้าวที่ได้จึงเป็นข้าวคุณภาพสูง อุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหาร ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การทำนาอินทรีย์ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศน์

สนับสนุนการทำนาอินทรีย์โดย ....

โครงการเสริมประสิทธิภาพเกษตรกรสุรินทร์ (คสป.) รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดย

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.)

โครงการเกษตรอินทรีย์สหกรณ์ฯ กองทุนข้าวสุรินทร์ (ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมภายในจาก มทก.)

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.)

  • ข้าวกล้องหอมมะลิ
  • ข้าวขาวหอมมะลิ
  • ข้าวหอมมะลิแดง

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อ 

โปรดติดต่อ คุณนวล  โทรศัพท์ / Fax 02 591 1195 - 6 , 02 0028128 

 

อ่าน 55


 กาแฟขุนลาว Khun Lao Coffee
 เสื้อ "Open seed Corn"
 เสื้อ "Open Seed"
 เสื้อ "ข้าวพื้นบ้าน"
 เสื้อ "ดอกไม้กินได้"

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้