หนังสือ  >>  SAF-PUB-030 ตลาดข้าวชาวนา 

 
ตลาดข้าวชาวนา : เส้นทางสู่ดุลยภาพและความเป็นธรรม
เรียบเรียงจากงานศึกษาวิจัยเรื่อง "ทางเลือกทางการตลาดของชาวนา : ผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อความไม่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์ "

บรรณาธิการ : สุภา  ใยเมือง
เรียบเรียงโดย : ศจินทร์  ประชาสันต์ และคณะ
จัดพิมพ์โดย : มูลนิธิเกาตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
ราคา : 240 บาท

สนใจติดต่อสั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนวล
โทรศัพท์ / Fax 02 591 1195 - 6 ,
02 0028128 

 

อ่าน 547มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)

912 ซ.งามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์(Tel.) 02 591 1195-6, แฟกซ์(Fax.) 02 0028128 E-mail : sathaiaan@gmail.com
  ลิขสิทธิ์ @ 2014 .สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด มีปัญหาดาวน์โหลด/แนะนำเว็บไซต์/ต้องการนำเสนอข่าวสารติดต่อ ผู้ดูแลเว็บนี้