DESIGNED BY JOOMLATD
Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

หอมกลิ่นข้าวพื้นบ้าน กลิ่นข้าวหอมจางๆ

เกสรข้าวสีเหลืองนวลและแปลงพันธุกรรมพื้นบ้านที่กุดชุม จังหวัดยโสธร

 

                หอมกลิ่นข้าวพื้นบ้านสายฝนยังคงโปรยปรายมาเรื่อยๆ ให้ได้ชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้า ชาวนาที่กุดชุมปีนี้ ยิ้มได้กว้างกว่าปีที่ผ่านมา เพราะธรรมชาติไม่ได้นำมาซึ่งความแห้งแล้งดังเช่นช่วงปีที่แล้ว จนสร้างภาพของชาวนา หยาดเหงื่อไหลย้อย สองมืออันกร้านหยาบ ปูดปูนด้วยเส้นเอ็น ข้างหนึ่งถือต้นกล้าเล็กแกร็น อีกข้างถือถังใส่น้ำ เติมชีวิตให้ผืนอันเต็มไปด้วยดินแตกระแหง หลุมเล็กๆที่ขุดไว้ถูกแทนที่ด้วยต้นข้าว น้ำอันน้อยนิดถูกรินเติมไปเพื่อให้ชีวิตน้อยๆพออยู่ได้ รอคอยสายฝนที่จะมาเยือนในวันข้างหน้า เหมือนกับความไม่แน่นอนของราคาข้าวที่พวกเขาได้รับ

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ห้องเรียนกลางสายฝน... กิจกรรมพบปะของกลุ่มชาวนาทางเลือกภาคใต้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 

                เช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย กลุ่มชาวนาจากสามจังหวัดมีนัดหมายมาพบกันอีกครั้ง ตามการนัดหมายจากการประชุมครั้งก่อน (วันที่ 4 พ.ย. 51) เพื่อมาฝึกบันทึกข้อมูลลักษณะพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในแปลงนารวมศูนย์วิจัยข้าว พัทลุง รวมทั้งติดตามการเจริญเติบโตของข้าวทั้ง 10 สายพันธุ์

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

สรุปบทเรียนข้าวคืนนาบอกเล่าเรื่องราว หลังขวบปีที่ได้พาแม่โพสพกลับบ้าน

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เกษตรกรจากเครือข่ายการทำงานด้านเกษตรในภูมินิเวศต่าง ๆ เจ้าหน้าที่องค์กรร่วมจัด นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จากภาครัฐและเอกชน กว่า 200 คน มารวมกันในงาน ข้าวคืนนาเพื่อขอรับพันธุ์ข้าวพื้นบ้านกลับไปปลูกรักษาไว้ยังถิ่นฐานดั้งเดิมที่แม่ โพสพได้จากมาก โดยการจัดงานครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

สืบสานวัฒนธรรมข้าว เล่าเรื่องราวครั้งอดีต ตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่

ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

เรียบเรียงโดย คคเนจรสืบสานวัฒนธรรมข้าว เล่าเรื่องราวครั้งอดีต ตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่

                แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่มิได้หมายความว่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมจะดีขึ้น หรือแม้กระทั่งสังคมจะมีความสงบสุขเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เพราะแท้ที่จริงแล้วสังคมไทยนั้นถูกยึดตรึงไว้ด้วยหลายๆสิ่ง อาทิเช่น ความเชื่อ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นส่วนผสมสำคัญในวิถีชีวิตที่จะทำให้คนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยเฉพาะคนอีสานนั้นเชื่อและเคารพในฮีต คลองมาช้านานแล้ว

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

เวทีแลกเปลี่ยนพันธุกรรมเครือข่ายเกษตรกรรมยั้งยืนภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน ตอน ผู้เก็บเชื้อพันธุ์ธัญญาหาร

 

            ช่วงหลังมานี้ห่างหายจากบรรยากาศ ธรรมชาติ กางเต็นท์ท่ามกลางหมู่ดาวบนดอยสูงมาเสียนาน จึงได้ตกปากรับคำมาเป็นหนึ่งในคณะร่วมเดินทางสหายท่านหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พบปะกันเป็นครั้งคราในหลายเส้นทางแถบภูสูงแห่งนี้ ด้วยความตั้งใจว่าหน้าร้อนแบบนี้หลังจากสำรวจธารน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น่าจะได้มีโอกาสมานั่งฟังสรรพเสียงตรงกลางลานหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำปัว ณ ดอยภูคาได้อีกครั้งหนึ่ง

TOP