DESIGNED BY JOOMLATD
Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

เครื่องสีข้าวแบบมือหมุน

               

เครื่องสีข้าวแบบมือหมุนเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสีเปลือกข้าวให้ร่อนออกจากเมล็ด ซึ่งเรียกว่า ข้าวกล้อง มีวิธีการสีคล้ายโม่แป้ง เป็นเครื่องสีข้าวที่ทำด้วยท่อนไม้ มีรูปทรงกระบอก 2 ส่วน คือ ท่อนฟันบน และท่อนฟันล่าง เมื่อนำมาประกบซ้อนกัน โดยมีแกนหมุนที่อยู่กึ่งกลางติดอยู่กับท่อนฟันล่างเป็นตัวยึดรองรับตรงไม้ คานที่ติดกับท่อนฟันบน รอบท่อนฟันล่างใช้ยางรถยนต์ (ขอบ 14 นิ้ว, ขอบ 16 นิ้ว) ทำเป็นถาดรองรับข้าว ซึ่งมีขนาดใหญ่เล็กตามขนาดของท่อนฟันล่างและท่อนฟันบน ซึ่งมีส่วนประกอบโดยย่อ มี 3 ส่วน คือ

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

เก็บข้าวทิ่มเม่า : กิจกรรมคณะทำงานชาวนาทางเลือกภาคใต้ วันที่ 23 มกราคม 2552 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 

ร่วมแรงร่วมใจเก็บข้าวสามสายพันธุ์

กิจกรรมในแปลงนารวมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เดินทางมาเกือบถึงวันที่จะพร้อม เก็บเกี่ยวและส่งมอบกลับมาเป็นกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านของชาวนาในไม่ ช้านี้ และในวันนี้เอง (23 มกราคม 2552) ที่เหล่าพี่น้องชาวนาจากสามจังหวัดนัดหมายมาช่วยกันเก็บข้าวบางสายพันธุ์ที่ กำลังออกรวงสุกพร้อมเก็บเกี่ยว รวมทั้งช่วยกันเก็บข้าวเหนียวบางสายพันธุ์ที่อยู่ในระยะข้าวเม่าหรือที่ เรียกว่า ดีเม่าสำหรับนำมาใช้ในกิจกรรมทิ่มข้าวเม่าในช่วงเย็นอีกด้วย

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ออกปากเก็บข้าวนารวม : กิจกรรมคณะทำงานชาวนาทางเลือกภาคใต้

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 

                วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 ท้องฟ้าโปร่งใส แม้แดดจะร้อนไปสักนิด แต่วันนี้เหล่าพี่น้องชาวนาและเยาวชนจากสามจังหวัดกว่า 98 ชีวิต (สงขลา 15 คน พัทลุง 25 คน นครศรีธรรมราช 14 คน และเยาวชนจากสามจังหวัด 36 คน รวมทั้งผู้เข้าร่วมอื่นๆ 8 คน) ได้มารวมตัวกันตามการนัดหมายเพื่อเก็บข้าวในแปลงนารวมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ที่เหลืออยู่ หลังจากที่เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ที่ผ่านมาได้ช่วยกันเก็บข้าวไปแล้ว 3 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมจันทร์

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

ออกปากหนำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชนวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ บ้านคอกช้าง จังหวัดกระบี่

เรียบเรียงโดย นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

 

                เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า เกษตรอินทรีย์ฯได้กลายมาเป็นกระแสการพัฒนาหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบเกษตรภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตครบทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งโดยทั่วไปจึงเรียกเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

Print

Written by Super User. Posted in ความรู้ เทคนิค category

องค์การบริหารส่วนตำบลกับการรับรองสิทธิพันธุกรรมของชุมชน

 

                  การขึ้นทะเบียนพันธุกรรมชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างการทบทวนความรู้ในด้านพันธุกรรมซึ่งมีอยู่ในมือเกษตรกร จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างคนภายในชุมชนถึง การดูแล การเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ พันธุกรรมนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของเกษตรกรกำลังถูกคุกความจากบรรษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการสิทธิในการผูกขาดความเป็นเจ้าของ

TOP