DESIGNED BY JOOMLATD
พิมพ์

ข้าวเหนียวหวัน1

เขียนโดย Super User. Posted in แหล่งพันธุกรรม ข้าวภาคอีสาน category

ข้าวเหนียวหวัน1

ข้อมูลทั่วไป
            พันธุ์ข้าวเหนียวหวัน 1 มากจากความพยายามของนายหวัน เรืองตื้อ เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวจังหวัดน่าน โดยนำพันธุ์ข้าง 2 พันธุ์มาผสมกัน คือ พันธุ์หอมทุ่ง และพันธุ์ กข 6 และทำการคัดเลือกถึง 8 ชั่วรุ่นก่อนจะได้เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวหวัน 1 ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งพันธุ์ข้าวเหนียวหวัน 1 นั้นมีจุดเด่น คือ ลำต้นแข็งแรง แตกกอสูง เมล็ดต่อรวงสูง ลักษณะเมล็ดไม่เรียวมาก หอม หุงกินอร่อย  
            หลังจากกระจายพันธุ์นี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า
3 ปี ข้าวเหนียวพันธุ์หวัน 1 ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในแถบจังหวัดน่าน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นข้าวเหนียวพันธุ์หวัน 2 และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ
แหล่งอ้างอิง
https://www.rakbankerd.com/agriculture/rbk-view.php?id=1
TOP