DESIGNED BY JOOMLATD
พิมพ์

ข้าวบือกิ หรือข้าวเจ้าขาหนี่ (ชื่อเดิม:บือกวอ)

เขียนโดย Super User. Posted in แหล่งพันธุกรรม ข้าวภาคอีสาน category

ข้าวเจ้าบือกิ หรือข้าวเจ้าขาหนี่ (ชื่อเดิม:บือกวอ)

ข้อมูลทั่วไป
            ข้าวบือกิ หรือข้าวขาหนี่ เป็นพันธุ์ข้าวนาที่สูง ประเภทข้าวเจ้า เป็นพันธุ์ข้าวที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้าวจากแปลงนาของเกษตรกร บ้านขอนม่วง และป่าหญ้าไทร ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าพนักงานการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา  เดิมมีชื่อว่า บือกวอ เป็นภาษาชาวชนเผ่าแปลว่าข้าวแดง ต่อมาศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่นำมาปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จนได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่น ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรงสามารถปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต่ 700-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเป็นที่นิยมปลูกในพื้นที่สูงในปัจจุบัน
แหล่งอ้างอิง
https://www.dailynews.co.th/agriculture/642769
TOP