DESIGNED BY JOOMLATD
พิมพ์

ข้าวเหนียวปลาซิว

เขียนโดย Super User. Posted in แหล่งพันธุกรรม ข้าวภาคอีสาน category

ข้าวเหนียวปลาซิว

ลักษณะพันธุ์

เป็นข้าวเหนียว แผ่นใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง ทรงกอตั้ง คอรวงปานกลางยาว 24 ซม. เปลือกเมล็ดสีเหลืง การแตกระแง้ปานกลาง  วันออกดอก 22 ตุลาคม  100 เมล็ดข้าวเปลือก หนัก 2.7 กรัม

แหล่งอ้างอิง
หนังสือฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช (ข้าว) 
สถาบันวิจัยข้าว สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร

TOP